ID 1005
Značeno FMT 49
Orlice
Typ značky Negativní kolek
Nestandardně tvarovaná kartuš
Rozměry 290×140×70
Datace 18.–19. století
Výrobce Dle P. Vondráka pevnost Olomouc, tzv. Tereziánka.
Lokalita Olomouc, ulice Polská
Olomoucký kraj
Původ Odebrána ze stavby
Sbírka NTM - Centrum stavitelského dědictví Plasy (sbírka P. Vondrák)
Interní číslo ve sbírce V0975
Poznámka