ID 0012
Značeno GKS4
Typ značky Negativní kolek
Bez rámování
Rozměry 306×138×74
Datace 19.–20. století
Výrobce Gottlieb Kohn und Sohn, Brno - Štýřice.
Lokalita Brno
Jihomoravský kraj
Původ Odebrána ze stavby
Sbírka Ondřej Anton - Fakulta stavební VUT v Brně
Poznámka Odebráno při demolici budov bývalé Vlněny v Brně, datace - poslední třetina 19. století.