ID 0014
Značeno G53K
Typ značky Negativní kolek
Čtvercová či obdélníková kartuš
Rozměry 265×117×50
Datace 20. století
Výrobce Gottlieb Kohn, Brno - Štýřice
Lokalita Brno
Jihomoravský kraj
Původ Odebrána ze stavby
Sbírka Ondřej Anton - Fakulta stavební VUT v Brně
Poznámka Odebráno při demolici areálu bývalé Vlněny v Brně. Zajímavostí je kolek G otočený o 180°.