ID 0015
Značeno A3
Typ značky Negativní kolek
Oválná či kruhová kartuš
Rozměry 296×149×68
Datace 19.–20. století
Výrobce Dle některých badatelů Leopold Auer, Brno.
Lokalita Brno
Jihomoravský kraj
Původ Odebrána ze stavby
Sbírka Ondřej Anton - Fakulta stavební VUT v Brně
Poznámka Odebráno při demolici budov bývalé Vlněny v Brně, datace - poslední třetina 19. století.