ID 0016
Značeno R11D
Typ značky Negativní kolek
Nestandardně tvarovaná kartuš
Rozměry 297×142×68
Datace 19.–20. století
Výrobce Rüdiger Deycks, Brno - Královo pole.
Lokalita Brno
Jihomoravský kraj
Původ Odebrána ze stavby
Sbírka Ondřej Anton - Fakulta stavební VUT v Brně
Poznámka Odebráno z konstrukce bývalého chlapeckého sirotčince (dnes Filosofická fakulta MUNI), datované 1872.