ID 0017
Značeno R66D
Typ značky Negativní kolek
Nestandardně tvarovaná kartuš
Rozměry 300×154×75
Datace 19.–20. století
Výrobce Rüdiger Deycks, Brno - Královo pole
Lokalita Brno
Jihomoravský kraj
Původ Odebrána ze stavby
Sbírka Ondřej Anton - Fakulta stavební VUT v Brně
Poznámka Odebráno z konstrukce bývalého chlapeckého sirotčince (dnes Filosofická fakulta MUNI), datované 1872. Zajímavostí je číslo pracovní skupiny (66) přidané patrně ruční raznicí.