ID 0002
Značeno W.* S.
Typ značky Negativní kolek
Oválná či kruhová kartuš
Rozměry 285×138×67 mm
Datace 19.–20. století
Výrobce Wenzl Sponder, Brno Modřice.
Lokalita Židlochovice
Jihomoravský kraj
Původ Odebrána ze stavby
Sbírka Ondřej Anton - Fakulta stavební VUT v Brně
Poznámka Výrobcem je s velkou pravděpodobností Wenzel Sponder, v Brně Modřicích na přelomu 19. a 20. století. Číslo 7 v samostatné kartuši je číslem formy či pracovního stolu. Cihla byla odebrána z demolovaného objektu v obci Židlochovice.