ID 0004
Značeno Cz
Typ značky Negativní kolek
Oválná či kruhová kartuš
Rozměry 307×154×72
Datace 19.–20. století
Výrobce Heinrich Czerwinka, Brno (podle některých badatelů Franz Czermak, Brno)
Lokalita Brno
Jihomoravský kraj
Původ Odebrána ze stavby
Sbírka Ondřej Anton - Fakulta stavební VUT v Brně
Poznámka Odebráno z konstrukce bývalého chlapeckého sirotčince (dnes Filosofická fakulta MUNI), datované 1872.