ID 0040
Značeno DE24
Typ značky Negativní kolek
Oválná či kruhová kartuš
Nestandardně tvarovaná kartuš
Rozměry 305×152×72
Datace 19.–20. století
Výrobce Rüdiger Deycks (?)
Lokalita Brno
Jihomoravský kraj
Původ Odebrána ze stavby
Sbírka Ondřej Anton - Fakulta stavební VUT v Brně
Interní číslo ve sbírce 0018
Poznámka Odebráno z konstrukce bývalého chlapeckého sirotčince (dnes Filosofická fakulta MUNI), datované 1872.