ID 0005
Značeno A&Cz18
Typ značky Negativní kolek
Bez rámování
Rozměry 294×149×62
Datace 19.–20. století
Výrobce Adam und Czerwinka, Brno.
Lokalita Brno
Jihočeský kraj
Původ Odebrána ze stavby
Sbírka Ondřej Anton - Fakulta stavební VUT v Brně
Poznámka Odebráno z konstrukce bývalého chlapeckého sirotčince (dnes Filosofická fakulta MUNI), datované 1905. Číslice 18 značí číslo formy či pracovního stolu.