ID 0006
Značeno A&C24
Typ značky Negativní kolek
Bez rámování
Rozměry 281×130×65
Datace 20. století
Výrobce Adam a Czerwinka, Brno.
Lokalita Brno
Jihomoravský kraj
Původ Odebrána ze stavby
Sbírka Ondřej Anton - Fakulta stavební VUT v Brně
Poznámka Odebráno z budovy v areálu bývalé Vlněny v Brně, patrně 20. léta 20. století.