ID 0008
Značeno HEINRICH BRODSCHEK 1923 8
Typ značky Negativní kolek
Čtvercová či obdélníková kartuš
Rozměry 283×141×71
Datace 20. století
Výrobce Heinrich Brodschek, Brno - Černá pole
Lokalita Brno
Jihomoravský kraj
Původ Odebrána ze stavby
Sbírka Ondřej Anton - Fakulta stavební VUT v Brně
Poznámka Odebráno z hlavní budovy Mendelovy univerzity , ulice Zemědělská, Brno, Černá pole. 1923.