ID 0969
Značeno FMT 43
Orlice
Typ značky Negativní kolek
Nestandardně tvarovaná kartuš
Rozměry 295×142×72
Datace 18.–19. století
Výrobce Dle P. Vondráka pevnost Olomouc, tzv. Tereziánka
Lokalita Bystrovany - stavební odpad
Olomoucký kraj
Původ Nalezena volně
Sbírka NTM - Centrum stavitelského dědictví Plasy (sbírka P. Vondrák)
Interní číslo ve sbírce V0938
Poznámka