Návod pro zadávání nových položek do databáze

Pro možnost stát se přispěvatelem databáze historických cihel je třeba mít možnost přihlášení. Žádosti o přidělení přihlašovacích údajů zasílejte na mailovou adresu ondrej.anton@vutbr.cz, k rukám správce databáze Ing. Ondřeje Antona, Ph.D. V databázi bude současně dostupný seznam přispěvatelů (v případě zájmu s články o nich).

Po přihlášení pod svým jménem a heslem se otevře verze databáze pro přispěvatele. Po zakliknutí položky „přidat cihlu“ dojde k otevření formuláře pro přidání další položky do databáze.

Postupně je třeba zadat následující položky:

 1. Písmena a čísla – uvést ideálně všechna písmena a čísla, která se na cihle vyskytují.
 2. Typ symbolu – vybrat z nabízených kategorií, či zvolit z položek žádný či jiný.
 3. Symbol – vhodně nazvat symbol, pokud se vyskytuje (do této kategorie nepatří čísla, písmena a kartuše).
 4. Kolek – zvolit z variant negativní (zahloubený), pozitivní (vystouplý), kombinovaný (v případě kombinace obou předchozích) a žádný (pokud cihla kolek nemá).
 5. Rámování – zde je třeba vybrat z nabízených variant tvaru kartuší. V případě např. když jde o kartuši, která nesplňuje podmínky pro přesný geometrický obrazec (čtverec se skosenými rohy a podobně) zvolit variantu jinak tvarovaná. Lze současně zvolit více variant.
 6. Rozměry – uvést rozměry v mm, ve tvaru 000 x 000 x 00.
 7. Datace> – zvolit jedno z nabízených období. Pokud je znám přesný rok (díky stáří stavby), tento přesný údaj se uvádí až v položce „poznámka“.
 8. Výrobce – uvést, pokud je opravdu jednoznačný, je ji pochybnost, či například může jít o jednoho z více výrobců, tuto skutečnost uvést.
 9. Lokalita – místo nálezu (město).
 10. Kraj – kraj ČR, v němž leží místo nálezu.
 11. Původ – zvolit z nabízených variant odebrána ze stavby či nalezena volně. Do druhé kategorie spadají i případy odběru ze skládek a podobně.
 12. Sbírka – zde uvést majitele cihly v případě soukromé sbírky, či instituci a odpovědného pracovníka.
 13. Interní číslo ve sbírce - číslo, pod kterým je cihla evidována ve sbírce majitele.
 14. Poznámka – zde je prostor pro vypsání podrobností o konkrétní stavbě, ze které bylo odebráno, o přesné dataci, a další údaje o cihle, kolku, či výrobci.
 15. Obrázek – nákres – vybrat soubor s perokresbou, pokud není k dispozici, bude následně vytvořen administrátorem.
 16. Obrázek – fotografie – vybrat soubor s fotografií, fotografie ideálně na bílém pozadí, velikost souboru ideálně do 2 MB (není podmínkou), formát JPG, PNG nebo GIF.

Po zadání všech parametrů zakliknout položku „uložit změny“. Karta s novou cihlou se tím přesune do složky ke schválení. Po schválení administrátorem bude položka vystavena v databázi.