Kritický katalog: 99 brněnských cihelen. Historický vývoj stavebních materiálů z pálené hlíny a jejich výroby na území města Brna.

Dne 16. 9. 2020 proběhla v expozičních prostorách Fakulty stavební, Vysokého učení technického v Brně vernisáž výstavy s názvem: „99 brněnských cihelen. Historický vývoj stavebních materiálů z pálené hlíny a jejich výroby na území města Brna.“ Při její příležitosti byl vydán kritický katalog se stejnojmenným názvem.

Autoři katalogu jsou Ondřej Anton a Petr Holub, sazbu a grafickou úpravu měla na starosti Věra Heřmánková.

Odbornou recenzi zpracoval přední slovenský odborník Peter Nagy, archeolog v současné době působící na pozici kurátora v Archeologickém múzeu Slovenského národného múzea v Bratislave a zakládající člen a předseda občanského sdružení Laterarius, spoločnosť pre výskum histórie tehliarstva. Recenzi si můžete přečíst zde.

» Fotogalerie