Výstupy projektu

Komplexní metodika pro nedestruktivní a šetrnou semidestruktivní diagnostiku fyzikálně-mechanických vlastností historických pálených zdících prvků

2020 Certifikovaná metodika Nmet

Výstava s kritickým katalogem „Historický vývoj stavebních materiálů z pálené hlíny a jejich výroby na území města Brna“

2020 Vernisáž výstavy: „99 brněnských cihelen. Historický vývoj stavebních materiálů z pálené hlíny a jejich výroby na území města Brna“
2020 Kritický katalog: „99 brněnských cihelen. Historický vývoj stavebních materiálů z pálené hlíny a jejich výroby na území města Brna“

Výstava s kritickým katalogem „Pálená hlína v historických stavbách Moravy”

2021 Formou realizované výstavy budou představeny základní trendy v užití výrobků z pálené hlíny v rámci architektury jednotlivých historických období. Cihlová architektura bude rámcově představena v středoevropském kontextu, v historické návaznosti na římskou tradici.

Specializovaná veřejná databáze pro cihly – zejména kolkované

2021 Webová databáze, po ukončení projektu bude databáze zpřístupněna veřejnosti, editace bude nadále probíhat pod odborným dohledem.

Workshopy

2019 Workshop: Cihly v historických objektech a možnosti jejich náhrady, dosavadní výsledky probíhajícího výzkumu projektu NAKI II v oblasti materiálové analýzy historických cihel
2020 Workshop: Metodika zkoušení plných pálených cihel
2021 Workshop

Odborné články

2019 Recenzovaný odborný článek