Výstupy projektu

Komplexní metodika pro nedestruktivní a šetrnou semidestruktivní diagnostiku fyzikálně-mechanických vlastností historických pálených zdících prvků

2020 Certifikovaná metodika Nmet

Výstava s kritickým katalogem „Historický vývoj stavebních materiálů z pálené hlíny a jejich výroby na území města Brna“

2020 Vernisáž výstavy: „99 brněnských cihelen. Historický vývoj stavebních materiálů z pálené hlíny a jejich výroby na území města Brna“
2020 Kritický katalog: „99 brněnských cihelen. Historický vývoj stavebních materiálů z pálené hlíny a jejich výroby na území města Brna“

Výstava s kritickým katalogem „Pálená hlína v historických stavbách Moravy”

2021 Vernisáž výstavy: „Pálená hlína v historických stavbách Moravy“
2021 Kritický katalog: „Pálená hlína v historických stavbách Moravy“

Specializovaná veřejná databáze pro cihly – zejména kolkované

2021 Specializovaná veřejná databáze: Specializovaná veřejná databáze pro cihly – zejména kolkované

Workshopy

2019 Workshop: Cihly v historických objektech a možnosti jejich náhrady, dosavadní výsledky probíhajícího výzkumu projektu NAKI II v oblasti materiálové analýzy historických cihel
2020 Workshop: Metodika zkoušení plných pálených cihel
2021 Workshop: Hodnocení výsledků projektu NAKI II a spuštění veřejné databáze historických cihel

Odborné články

2019 Recenzovaný odborný článek