Výstava: 99 brněnských cihelen. Historický vývoj stavebních materiálů z pálené hlíny a jejich výroby na území města Brna

Dne 16. 9. 2020 ve 13:00 proběhla v expozičních prostorách Fakulty stavební, Vysokého učení technického v Brně vernisáž výstavy s názvem: „99 brněnských cihelen. Historický vývoj stavebních materiálů z pálené hlíny a jejich výroby na území města Brna.“

Autoři výstavy jsou Ondřej Anton a Petr Holub, grafickou úpravu a postery měla na starosti Věra Heřmánková.

Vernisáž výstavy byla na poměry doby ovlivněné virem Covid-19 hojně navštívena odbornou veřejností z okruhu pracovníků v oblasti památkové péče, zástupců subjektů zabývajících se výrobou pálených cihel, firem z oblasti stavebně technických průzkumů a rekonstrukcí staveb i pracovníků z oblasti muzejnictví atd. Celou akci moderoval Ondřej Anton. Výstavu dále zhlédli všichni studenti prvního a druhého ročníku Fakulty stavební v rámci předmětů Stavební látky a Zkušebnictví a technologie.

Výstava bude probíhat nejméně do ledna 2020, většina exponátu zde však zůstane trvale, aby je mohly zhlédnout i další generace studentů Fakulty stavební.

Vlastní výstava i právě probíhající výzkum měl velký ohlas v médiích.

» Fotogalerie