Workshop: Cihly v historických objektech a možnosti jejich náhrady, dosavadní výsledky probíhajícího výzkumu projektu NAKI II v oblasti materiálové analýzy historických cihel

Dne 20. 9. 2019 proběhl v přednáškové posluchárně a laboratořích Ústavu stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební, Vysokého učení technického v Brně workshop, věnovaný představení a průběžným výstupům výzkumného projektu „Komplexní diagnostika pálených zdících prvků historických objektů z pohledu stáří, původu a fyzikálně-mechanických vlastností v závislosti na vlhkosti, a jejich náhrada v historických objektech“.

Workshop s názvem „Cihly v historických objektech a možnosti jejich náhrady“ byl hojně navštíven odbornou veřejností z okruhu pracovníků v oblasti památkové péče, zástupců subjektů zabývajících se výrobou pálených cihel, firem z oblasti stavebně technických průzkumů a rekonstrukcí staveb, i pracovníků z oblasti muzejnictví atd. z české republiky i Slovenska.

Celou akci moderoval Ing. Ondřej Anton, Ph.D., v rámci příspěvků vystoupili zástupci Fakulty stavební VUT v Brně i Technického muzea v Brně, závěrečná část workshopu patřila praktickým ukázkám zkoušek cihel laboratořích Fakulty stavební.

Prezentace k jednotlivým příspěvkům nabízíme ke stažení:

Program: