Workshop: Metodika zkoušení plných pálených cihel

Dne 16. 9. 2020 proběhl v přednáškové posluchárně a laboratořích Ústavu stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební, Vysokého učení technického v Brně, workshop věnovaný průběžným výstupům výzkumného projektu „Komplexní diagnostika pálených zdících prvků historických objektů z pohledu stáří, původu a fyzikálně-mechanických vlastností v závislosti na vlhkosti, a jejich náhrada v historických objektech“.

Workshop s názvem „Metodika zkoušení plných pálených cihel“ byl na poměry doby ovlivněné virem Covid-19 hojně navštíven odbornou veřejností z okruhu pracovníků v oblasti památkové péče, zástupců subjektů zabývajících se výrobou pálených cihel, firem z oblasti stavebně technických průzkumů a rekonstrukcí staveb i pracovníků z oblasti muzejnictví atd.

Celou akci moderoval doc. Ing. Petr Cikrle, Ph.D. V rámci příspěvků vystoupili zástupci Fakulty stavební VUT v Brně, část workshopu patřila praktickým ukázkám zkoušek cihel.

Prezentace k jednotlivým příspěvkům nabízíme ke stažení:

Program:

  1. Anton, O.: Úvodní slovo o průběhu řešení projektu.
  2. Sokolář, R.: Vizuální kontrola plných pálených cihel se zaměřením na jejich vady
  3. Pazdera, L., Topolář, L.: Akustická analýza plných pálených cihel
  4. Cikrle, P.: Predikce mrazuvzdornosti cihel na základě NDT zkoušek
  5. Sokolář, R.: Současná výroba plných pálených cihel v ČR (SR)
  6. Cikrle, P., Anton, O.: Zkoušky cihelného zdiva in situ, odběry vzorků a laboratorní zkoušky
  7. Cikrle, P.: Shrnutí poznatků pro tvorbu metodiky zkoušení plných pálených cihel
  8. Anton, O.: Závěr – zhodnocení workshopu a pozvánka na vernisáž

» Fotogalerie